Gordoni perekool

"Mina austan sinu vajadusi, kuid ma austan ka enda omi. Seepärast püüdkem alati leida lahendusi, mis oleks mõlemale vastuvõetavad."

Thomas Gordon

Gordoni perekool

Kasvatuse eesmärgid on muutunud

Veel mõnikümmend aastat tagasi oli  kasvatuse eesmärgiks toota sõnakuulelikke kodanikke, kes ei küsiks liigseid küsimusi, töötaks kannatlikult, alluks korraldustele, ohverdaks ennast kui vaja ja ei nuriseks.

Selleks otstarbeks arendati välja terve hulk tõhusaid kasvatusmeetodeid, mis selle tulemuse suuremal või vähemal määral garanteerisid.

Nüüd tahame me aga teistsuguseid lapsi. Iseseisvaid, avatud, julgeid, uudishimulikke, loovaid, kriitilise mõtlemisega, otsustusvõimelisi, vastutustundlikke jne. Ja paraku proovime me neid kasvatada samade meetoditega, millega kasvatati kuulekust, alistuvust ja leplikust võimu suhtes.

On selge, et laps satub sellest segadusse. Ta muutub trotslikuks, hakkab vastu vaidlema, tekivad tülid ja probleemid. Paraku pole meil aga paremaid kasvatusviise kusagilt võtta ja nii võib tekkida tunne, et  me oleme vanematena läbi kukkunud.

Selleks, et meie lastest kasvaks iseseisvad ja hakkamasaavad inimesed, peame me kasutama hoopis teistsuguseid meetodeid, kui need, millega meid kasvatati.

Gordoni perekool

Kui leiad, et ka sina tahad endale juurde hankida mõned uued tööriistad, et kulutada laste kasvatamisel vähem enda ja teiste närve, siis on praegu üks tõhusamaid terviklikke süsteeme Gordoni perekool.

Gordoni Perekool on suhtlemiskoolitus, kus vanemad õpivad keerulisemates olukordades lastega suheldes valima teistsuguse ja tõhusama käitumise, mis arvestab ka uusi kasvatuseesmärke.

Gordoni perekool käsitleb järgmisi teemasid:

  • kuidas aidata last, kui tal on mure,
  • kuidas panna piire ja väljendada enda vajadusi viisil, mis ei kahjusta suhteid,
  • kuidas kehtestada perereegleid, lahendada väärtuskonflikte,
  • mida arvata karistamisest.

Selleks, et vanemana efektiivsem olla ja erinevates keerulistes olukordades hästi toime tulla, käsitleme mitmeid igale kaasaegsele lapsevanemale olulisi oskusi, näiteks:

  • aktiivset kuulamist,
  • selget eneseväljendust,
  • võitja-võitja konfliktilahendamist.

Kõiki neid oskusi õpetatakse enamasti ka juhtimiskoolitustel.

Õpitu tulemusel paranevad vanemate ja laste vahelised suhted, vanemad oskavad panna lastele piire suhteid kahjustamata ning lahendada peretülisid võitja-võitja meetodil.

Toimuvad nii isadele mõeldud grupid (koolitus ainult meestele – koolitaja Tiit Kõnnussaar) kui kõigile vanematele mõeldud grupid (koolitajad Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar).

Järgmine koolitus

Järgmine Gordoni perekooli grupp algab talvel 2018. Koolitus kestab 8 nädalat esmaspäeviti (paar teisipäeva tuleb ka sekka) ja toimub Tartus Aparaaditehase ruumides Kastani 42  III korpus, ruum 10  17:30-21:00.

Registreerida saad siin:

Koolituse hind 224 €, paarile 192 x 2 = 384 €.

Sellest, miks me üldse vajame uut kasvatust, loe selle lehekülje algusest.

Gordoni perekooli kohta saad rohkem lugeda perekeskuse Sina ja Mina kodulehelt.